Anatomy of the pelvis - dog

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
92803
0
120
block

Where exactly on the ilium originate the sartorius m.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)






92806
0
120
none
92808
0
120
none
92809
0
120
none
92810
0
120
none
92813
0
120
none
92814
0
120
none
92818
0
120
none
92820
0
120
none
92827
0
120
none
92835
0
120
none
92839
0
120
none
92842
0
120
none
92849
0
180
none
92850
0
150
none