AMBV flashcards

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
418878
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

whats the secondary action of the superior oblique

incycloduction, abduction

Bạn đã nhận được nó phải không?

418879
0
120
none
418880
0
120
none
418881
0
120
none
418882
0
120
none
418883
0
120
none
418884
0
120
none
418885
0
120
none
418886
0
120
none
418887
0
120
none
418888
0
120
none
418889
0
120
none
418890
0
120
none
418891
0
120
none