Alkynes

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
38588
0
120
block

Which of the following is an alkyne?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
38589
0
120
none
38590
0
120
none