Advances in Nutrition: Energy and Lipid Metabolism

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
150291
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is a hunger pang?

Hunger pain caused by contraction of the empty stomach

Bạn đã nhận được nó phải không?

150292
0
120
none
150258
0
120
none
150259
0
120
none
150261
0
120
none