Adjetivos calificativos

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
629478
0
300
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Adjetivo que se refiere al tamaño de un objeto

PequeñoBạn đã nhận được nó phải không?

629479
0
300
none
629481
0
300
none
629482
0
300
none