3 D. BASIC packer CARTON LABELING QUIZ

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
406573
0
120
block

Why is the correct labeling critical during the move?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
406574
0
120
none
406575
0
120
none
406576
0
120
none
406588
0
120
none
406589
0
120
none
406590
0
120
none
406591
0
120
none
406592
0
120
none
406593
0
120
none