40 Hour Surface Miner Pre-Employment Quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
2737
0
180
block

Roadways should be atleast ___ feet away from Highwall.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


2738
0
120
none
2739
0
120
none
2740
0
120
none
2741
0
120
none
2742
0
360
none
2743
0
300
none
2744
0
240
none
2745
0
120
none
2746
0
120
none