4)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
307200
0
120
block

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი მსჯელობა არის სწორი?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
307202
0
120
none
307203
0
120
none
307205
0
120
none
307206
0
120
none
307208
0
120
none
307209
0
120
none
307211
0
120
none
307212
0
120
none
307214
0
120
none
307216
0
120
none
307218
0
120
none
307220
0
120
none
307221
0
120
none
307223
0
120
none