4)საგამოცდო ტესტები საქართველოს კონსტიტუციიდან

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
323840
0
120
block

რა ვადაში უნდა შეიტანოს პრეზიდენტმა პარლამენტში დასამტკიცებლად გადაწყვეტილება ზავის დადების შესახებ?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
323841
0
120
none
323842
0
120
none
319750
0
120
none
319751
0
120
none
319752
0
120
none
319753
0
120
none
319754
0
120
none
319755
0
120
none
319756
0
120
none
319757
0
120
none
319758
0
120
none
319759
0
120
none
319760
0
120
none
319761
0
120
none