3D Modelling Theory

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
256333
0
20
block

What do most algorithms use to decide the angle that light will bounce of a surface?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)