200-125 IPv6

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
227949
0
120
block

Which command can you enter to verify that a 128-bit address is live and responding?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
227950
0
120
none
227951
0
120
none
227952
0
120
none
227953
0
120
none
227954
0
120
none
227955
0
120
none
227956
0
120
none