1. Diving equipment Testing page 62 & 63 Interdive manual

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
1362043
0
180
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Cylinders underwater

6 month visual internal & external (corrosion) 4 yr. hydro 1.5 MWP

Bạn đã nhận được nó phải không?

1362044
0
180
none
1362045
0
180
none
1362046
0
180
none
1362047
0
180
none
1362048
0
180
none
1362049
0
180
none