1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
1414
0
120
block

Η ιδιωτική ασφάλιση λειτουργεί συμπληρωματικά προς την κοινωνική ασφάλιση, αυτό σημαίνει ότι:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
1415
0
120
none
1416
0
120
none
1417
0
120
none
1418
0
120
none
1419
0
120
none
1420
0
120
none
1421
0
120
none
1422
0
120
none
1423
0
120
none
1424
0
120
none
1425
0
120
none
1426
0
120
none
1427
0
120
none
1428
0
120
none