9)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Çıkış

Soru 1 of 1

  Kalan Zaman


0
361728
0
120
block

რამდენი წევრისგან შედგება თბილისის საკრებულო ?

Doğru Cevapları Seç  

(0/0)
361729
0
120
none
361730
0
120
none
361731
0
120
none
361732
0
120
none
361733
0
120
none
361734
0
120
none
361735
0
120
none
361736
0
120
none
361737
0
120
none
361738
0
120
none
361739
0
120
none
361740
0
120
none
361741
0
120
none
361742
0
120
none