11)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Çıkış

Soru 1 of 1

  Kalan Zaman


0 [{"id":363168,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:23:18","updated_at":"2018-01-21 14:23:18","questionName":"21 \u10d7\u10d4\u10d1\u10d4\u10e0\u10d5\u10d0\u10da\u10e1, \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7, \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e8\u10d4\u10e3\u10ec\u10e7\u10d3\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10e1. \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 3 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d0. \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10db\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d5\u10d4\u10e0 \u10d0\u10d8\u10e0\u10e9\u10d8\u10d0 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4. \u10d0\u10db\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10e1\u10ee\u10d5\u10d0 \u10e1\u10d0\u10db\u10d8 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d0 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0 \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10e1. \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10db\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d0\u10d8\u10e0\u10e9\u10d8\u10d0 \u10d4\u10e0\u10d7- \u10d4\u10e0\u10d7\u10d8 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d0. \u10d3\u10d0\u10d8\u10e0\u10e6\u10d5\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10d3\u10d4\u10e5\u10e1\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363169,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:24:14","updated_at":"2018-01-21 14:24:14","questionName":"21 \u10d7\u10d4\u10d1\u10d4\u10e0\u10d5\u10d0\u10da\u10e1, \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7, \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e8\u10d4\u10e3\u10ec\u10e7\u10d3\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10e1. \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8. \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10db\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d5\u10d4\u10e0 \u10d0\u10d8\u10e0\u10e9\u10d8\u10d0 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4. \u10d0\u10db\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0 \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10e1. \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc 10 \u10d3\u10e6\u10d8\u10e1 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d0\u10d8\u10e0\u10e9\u10d8\u10d0 \u10d4\u10e0\u10d7-\u10d4\u10e0\u10d7\u10d8 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d0. \u10d3\u10d0\u10d8\u10e0\u10e6\u10d5\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10d3\u10d4\u10e5\u10e1\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363157,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:15:59","updated_at":"2018-01-21 14:15:59","questionName":"\u10d5\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d8\u10dc\u10d0\u10e8\u10d4\u10d0 \u10d0\u10dc\u10d2\u10d0\u10e0\u10d8\u10e8\u10d5\u10d0\u10da\u10d3\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10ea \u10d3\u10d0\u10dc\u10d8\u10e8\u10dc\u10e3\u10da\u10d8\u10d0 \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d0\u10d3 \u10de\u10dd\u10da\u10d8\u10e2\u10d8\u10d9\u10e3\u10e0\u10d8 \u10d2\u10d0\u10d4\u10e0\u10d7\u10d8\u10d0\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d4\u10e0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363159,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:17:16","updated_at":"2018-01-21 14:17:16","questionName":"N1 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0\u10e1 \u10d0\u10e0 \u10f0\u10e7\u10d0\u10d5\u10d3\u10d0 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4, \u10db\u10dd\u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10d4 \u10d3\u10d0 \u10db\u10d3\u10d8\u10d5\u10d0\u10dc\u10d8. 21 \u10db\u10d0\u10e0\u10e2\u10e1, \u10d6\u10d4\u10db\u10d3\u10d2\u10dd\u10db\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10db \u10db\u10dd\u10d8\u10ec\u10d5\u10d8\u10d0 \u10d0\u10db \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e1\u10ee\u10d3\u10dd\u10db\u10d0 \u10d6\/\u10d0\u10e6\u10dc\u10d8\u10e8\u10dc\u10e3\u10da\u10d8 \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d0\u10e1\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d0\u10d3. \u10d3\u10d0\u10d8\u10e0\u10e6\u10d5\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10d3\u10d4\u10e5\u10e1\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363166,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:21:57","updated_at":"2018-01-21 14:21:57","questionName":"2 \u10d7\u10d4\u10d1\u10d4\u10e0\u10d5\u10d0\u10da\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e8\u10d4\u10e3\u10ec\u10e7\u10d3\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10e1. \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d0\u10d6\u10d4 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc\u10d0\u10ea \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10ec\u10d0\u10e0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc 7 \u10d3\u10e6\u10d8\u10e1 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d0\u10d8\u10e0\u10e9\u10d8\u10d0 \u10d4\u10e0\u10d7-\u10d4\u10e0\u10d7\u10d8. \u10d3\u10d0\u10d8\u10e0\u10e6\u10d5\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10d3\u10d4\u10e5\u10e1\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363158,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:16:40","updated_at":"2018-01-21 14:16:40","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10ee\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d8\u10db \u10e8\u10d4\u10db\u10d7\u10ee\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e0\u10dd\u10d3\u10d4\u10e1\u10d0\u10ea \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4 \u10d3\u10d0 \u10db\u10dd\u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10d4 \u10dd\u10d1\u10d8\u10d4\u10e5\u10e2\u10e3\u10e0\u10d8 \u10db\u10d8\u10d6\u10d4\u10d6\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd \u10d5\u10d4\u10e0 \u10d0\u10e1\u10e0\u10e3\u10da\u10d4\u10d1\u10d4\u10dc \u10d7\u10d0\u10d5\u10d8\u10d0\u10dc\u10d7 \u10e1\u10d0\u10db\u10e1\u10d0\u10ee\u10e3\u10e0\u10d4\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5 \u10db\u10dd\u10d5\u10d0\u10da\u10d4\u10dd\u10d1\u10d0\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363164,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:20:26","updated_at":"2018-01-21 14:20:26","questionName":"20 \u10d0\u10de\u10e0\u10d8\u10da\u10e1, \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7, \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e8\u10d4\u10e3\u10ec\u10e7\u10d3\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10e1. \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10d0\u10e0\u10d0\u10e3\u10d2\u10d5\u10d8\u10d0\u10dc\u10d4\u10e1 15 \u10d3\u10e6\u10d8\u10e1\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10d0\u10d8\u10e0\u10e9\u10d8\u10d0 \u10d4\u10e0\u10d7- \u10d4\u10e0\u10d7\u10d8. \u10d3\u10d0\u10d8\u10e0\u10e6\u10d5\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10d3\u10d4\u10e5\u10e1\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363170,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:24:46","updated_at":"2018-01-21 14:24:46","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10ee\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d0\u10e5\u10e2\u10d8\u10d7 \u10ee\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10db\u10d8\u10d4\u10e0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363161,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:18:35","updated_at":"2018-01-21 14:18:35","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 \u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d0\u10e5\u10e2\u10d8\u10d7 \u10d7\u10d0\u10d5\u10d8\u10e1\u10e3\u10e4\u10da\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10db\u10d3\u10d4 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10db\u10d3\u10d8\u10d5\u10d0\u10dc\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363163,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:19:47","updated_at":"2018-01-21 14:19:47","questionName":"\u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10e1\u10d5\u10da\u10d0\u10db\u10d3\u10d4 \u10d0\u10e0\u10d0\u10e3\u10d2\u10d5\u10d8\u10d0\u10dc\u10d4\u10e1 25 \u10d3\u10e6\u10d8\u10e1\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10d0\u10d8\u10e0\u10e9\u10d8\u10d0 \u10d4\u10e0\u10d7- \u10d4\u10e0\u10d7\u10d8. \u10d3\u10d0\u10d8\u10e0\u10e6\u10d5\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10d3\u10d4\u10e5\u10e1\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363160,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:17:53","updated_at":"2018-01-21 14:17:53","questionName":"N1 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0\u10e1 \u10d0\u10e0 \u10f0\u10e7\u10d0\u10d5\u10d3\u10d0 \u10d0\u10e0\u10ea \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4 \u10d3\u10d0 \u10d0\u10e0\u10ea \u10db\u10dd\u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10d4. 21 \u10db\u10d0\u10e0\u10e2\u10e1, \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e3\u10ee\u10e3\u10ea\u10d4\u10e1\u10db\u10d0 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10db\u10d0 \u10db\u10dd\u10d8\u10ec\u10d5\u10d8\u10d0 \u10d0\u10db \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e1\u10ee\u10d3\u10dd\u10db\u10d0 \u10d6\/\u10d0\u10e6\u10dc\u10d8\u10e8\u10dc\u10e3\u10da\u10d8 \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d0\u10e1\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d0\u10d3. \u10d3\u10d0\u10d8\u10e0\u10e6\u10d5\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10d3\u10d4\u10e5\u10e1\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363167,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:22:31","updated_at":"2018-01-21 14:22:31","questionName":"2 \u10d7\u10d4\u10d1\u10d4\u10e0\u10d5\u10d0\u10da\u10e1, \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7, \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e8\u10d4\u10e3\u10ec\u10e7\u10d3\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10e1. \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc\u10d0\u10ea \u10d4\u10e0\u10d7-\u10d4\u10e0\u10d7\u10db\u10d0 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1\u10d0\u10e1 \u10db\u10d8\u10d8\u10e6\u10dd 3 \u10ee\u10db\u10d0, \u10ee\u10dd\u10da\u10dd \u10d3\u10d0\u10dc\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10dc\u10db\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10db\u10d0 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10d1\u10d0\u10db\u10d8\u10e1\u10d0\u10d3 - 2 \u10d3\u10d0 1 \u10ee\u10db\u10d0. \u10e9\u10d0\u10d8\u10d7\u10d5\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10e3\u10da\u10d0\u10d3 \u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10db\u10d0\u10ea \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1\u10d0\u10e1 \u10db\u10d8\u10d8\u10e6\u10dd 3 \u10ee\u10db\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363165,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:21:05","updated_at":"2018-01-21 14:21:05","questionName":"20 \u10d0\u10de\u10e0\u10d8\u10da\u10e1, \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d8\u10d7, \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e8\u10d4\u10e3\u10ec\u10e7\u10d3\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10e1. \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10e0\u10d4\u10d6\u10d8\u10d3\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 2 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10d0\u10d8\u10e0\u10e9\u10d8\u10d0 \u10d4\u10e0\u10d7-\u10d4\u10e0\u10d7\u10d8. \u10d3\u10d0\u10d8\u10e0\u10e6\u10d5\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10d3\u10d4\u10e5\u10e1\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363155,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:15:07","updated_at":"2018-01-21 14:15:07","questionName":"\u10d8\u10dc\u10e4\u10dd\u10e0\u10db\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10ef\u10d0\u10e0\u10dd\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10d3\u10d8\u10dc\u10d0\u10e0\u10d4, \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10d4\u10ea\u10d4\u10e1 \u10db\u10dd\u10db\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d3\u10dd\u10d9\u10e3\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10d0\u10ea\u10d8\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1 \u10d8\u10dc\u10e4\u10dd\u10e0\u10db\u10d0\u10ea\u10d8\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363162,"quiz_id":"18187","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 14:19:09","updated_at":"2018-01-21 14:19:09","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd (\u10de\u10d8\u10e0\u10d8) \u10d2\u10d0\u10dc\u10e1\u10d0\u10d6\u10e6\u10d5\u10e0\u10d0\u10d5\u10e1 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d7\u10d0 \u10ee\u10d4\u10da\u10e4\u10d0\u10e1\u10d8\u10e1 \u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
363168
0
120
block

21 თებერვალს, კანონით დადგენილი წესით, უფლებამოსილება შეუწყდა ცესკოს თავმჯდომარეს. საქართველოს პრეზიდენტმა კანონით დადგენილ ვადაში ცესკოს წარუდგინა ცესკოს თავმჯდომარის 3 კანდიდატურა. ცესკომ მისთვის დადგენილ ვადაში ვერ აირჩია თავმჯდომარე. ამის გამო პრეზიდენტმა სხვა სამი კანდიდატურა წარუდგინა პარლამენტს. პარლამენტმა მისთვის დადგენილ ვადაში აირჩია ერთ- ერთი კანდიდატურა. დაირღვა თუ არა საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნები?

Doğru Cevapları Seç  

(0/0)
363169
0
120
none
363157
0
120
none
363159
0
120
none
363166
0
120
none
363158
0
120
none
363164
0
120
none
363170
0
120
none
363161
0
120
none
363163
0
120
none
363160
0
120
none
363167
0
120
none
363165
0
120
none
363155
0
120
none
363162
0
120
none