Socialiniai, teisiniai, etiniai kompiuterių naudojimo aspektai

Выход

Вопрос 1 of 1

  Осталось Времени


0 [{"id":59495,"quiz_id":"4592","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 15:52:28","updated_at":"2016-04-25 16:00:49","questionName":"Kuris bruo\u017eas n\u0117ra b\u016bdingas informacinei visuomenei?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59497,"quiz_id":"4592","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 15:55:25","updated_at":"2016-04-25 16:00:49","questionName":"Atviro kodo programos, tai programos, kurios yra laisvai platinamos ir j\u0173 pirminiai tekstai prieinami visiems. Pa\u017eym\u0117kite, kurios i\u0161 \u017eemiau i\u0161vardint\u0173 program\u0173 yra atviro kodo. ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59490,"quiz_id":"4592","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 15:49:12","updated_at":"2016-04-25 16:00:49","questionName":"Kuris i\u0161 \u017eemiau i\u0161vardint\u0173 b\u016bd\u0173 padeda apsaugoti kompiuteriu tvarkomus duomenis nuo dingimo?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59500,"quiz_id":"4592","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 15:59:12","updated_at":"2016-04-25 16:00:49","questionName":"Kuriuo atv\u0117ju nepa\u017eeid\u017eiamos bendravimo elektroniniu pa\u0161tu etiketo taisykl\u0117s?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59496,"quiz_id":"4592","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 15:54:26","updated_at":"2016-04-25 16:00:49","questionName":"Bendravimo elektroniniu pa\u0161tu etiketo taisykl\u0117s pa\u017eeid\u017eiamos, kai","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59498,"quiz_id":"4592","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 15:56:24","updated_at":"2016-04-25 16:00:49","questionName":"Kuris teiginys apie elektronin\u0119 vald\u017ei\u0105 yra neteisingas?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59491,"quiz_id":"4592","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 15:50:04","updated_at":"2016-04-25 16:00:49","questionName":"Kuris teiginys apie informacin\u0119 visuomen\u0119 yra neteisingas?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59492,"quiz_id":"4592","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 15:50:55","updated_at":"2016-04-25 16:00:49","questionName":"Kuriai grupei i\u0161 pateikt\u0173 duomen\u0173 apsaugos priemoni\u0173 priskiriamas duomen\u0173 bazi\u0173 atsargini\u0173 kopij\u0173 darymas?","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59499,"quiz_id":"4592","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 15:58:05","updated_at":"2016-04-25 16:00:49","questionName":"\u012e kokias grupes galima skirstyti programin\u0119 \u012frang\u0105, atsi\u017evelginat \u012f jos \u012fsigyjimo ir platinimo pob\u016bd\u012f?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":59494,"quiz_id":"4592","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-04-25 15:51:35","updated_at":"2016-04-25 16:00:49","questionName":"Kas gina Autori\u0173 teises Lietuvoje?","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
59495
0
60
block

Kuris bruožas nėra būdingas informacinei visuomenei?

Выберите правильные ответы  

(0/0)
59497
0
60
none
59490
0
60
none
59500
0
60
none
59496
0
30
none
59498
0
60
none
59491
0
60
none
59492
0
30
none
59499
0
60
none
59494
0
30
none