Polish 1

Выход

Вопрос 1 of 1

  Осталось Времени


0
371298
0
180
block

Match the sentences with their polish meanings.

Сопоставьте текст (нажмите и перетащите)   

(0/0)
Совпадение текста

Dirk musisz wziąć się w garść!

Kasia nie lubi się dzielić belgijskimi słodyczami.

Dlaczego musieli się rozstać?

Nie ma sensu rozpaczać.

Dirk będzie zrozpaczony kiedy Anna go zostawi.

Dirk musi pogodzić się z losem i zapomnieć o Annie.

Nie mam wad, ale wiem, że inni mają ich wiele.

Нажать и перетащить

I don't have flaws but I know that others have many.

Dirk must deal with his fate and forget about Anna.

Kasia doesn't like to share belgian sweets.

It doesn't make sense to be in despair.

Dirk you must gather yourself!

Dirk will be in despair when Anna leaves him.

Why did they have to break up?