inanç

Вопрос 1 of 1

  Осталось Времени


0
371404
0
180
block

Allah'ın zati sıfatları ve manalarını eşleştirin.

Сопоставьте текст (нажмите и перетащите)   

(0/0)




Совпадение текста

Hiçbir açıdan sonradan yaratılmışlara benzememesi.

Varlığının kendinden olması

Var olması

Bir ve Tek olması

Varlığının bir başlangıcı olmaması

Varlığının bir sonu olmaması

Нажать и перетащить

Kıdem

Vücud

Kıyam bi nefsihi

Vahdaniyet

Muhalefetün lil havadis

Beka


371407
0
80
none
371410
0
120
none
371420
0
120
none
371426
0
120
none
371429
0
120
none
371430
0
120
none
371434
0
120
none
371437
0
120
none
371441
0
120
none