hfst 1 (414)

Выход

Вопрос 1 of 1

  Осталось Времени


0
121858
0
120
block

Нажмите на карту, чтобы перевернуть ее.

Als we het verleden willen onderzoeken, moeten we de sporen die zijn overge bleven on derzoeken. Uit deze sporen putten wij onze historische kennis. wat kunnen deze Sporen zijn?

1 schriftelijke stukken........ 2 materiele resten..... 3 overleveringen..... 4 orale/beeldbronnen

Вы поняли это правильно?

121859
0
120
none