Geograafia

Выход

Вопрос 1 of 1

  Осталось Времени


0
381808
0
120
block

Pane mõisted paari

Сопоставьте текст (нажмите и перетащите)   

(0/0)
Совпадение текста

migratisoon

Sisseränne

Нажать и перетащить

mujalt tulevate inimeste alaliselt või pikemaks ajaks võõrsile siirdumine

inimeste alaline või pikaajaline ümberasumine ühest riigist teise, aga ka elupaiga vahetamine sama riigi piires