EGZAMIN INŻYNIERSKI V3 (2015)

Выход

Вопрос 1 of 1

  Осталось Времени


0 [{"id":82432,"quiz_id":"6098","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-26 12:34:12","updated_at":"2016-06-26 12:34:12","questionName":"Charakterystyczne elementy modernizmu niderlandzkiego to: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":82435,"quiz_id":"6098","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-26 12:35:19","updated_at":"2016-06-26 12:35:19","questionName":"Anchor Store to:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":82438,"quiz_id":"6098","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-26 12:37:07","updated_at":"2016-06-26 12:37:07","questionName":" Toalety w budynkach u\u017cyteczno\u015bci publicznej nale\u017cy umiejscowi\u0107:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":82396,"quiz_id":"6098","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-26 12:11:38","updated_at":"2016-06-26 12:11:38","questionName":"Co to jest CIAM ?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":82433,"quiz_id":"6098","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-26 12:34:33","updated_at":"2016-06-26 12:34:33","questionName":"Podstaw\u0105 do wybudowania budynku na trudnym gruncie jest:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":82436,"quiz_id":"6098","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-26 12:36:03","updated_at":"2016-06-26 12:36:03","questionName":"Rezydencje francuskie z XVII \/ XVIII??? wieku mia\u0142y uk\u0142ad:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":82394,"quiz_id":"6098","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-26 12:10:26","updated_at":"2016-06-26 12:10:26","questionName":"Minimalna szeroko\u015b\u0107 gara\u017cu dwupostojowego:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":82434,"quiz_id":"6098","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-26 12:34:56","updated_at":"2016-06-26 12:34:56","questionName":"W kolektorach s\u0142onecznych energia promieniowania s\u0142onecznego podlega konwersji:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":82398,"quiz_id":"6098","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-26 12:12:37","updated_at":"2016-06-26 12:12:37","questionName":"Do cel\u00f3w ewakuacji nie wolno stosowa\u0107:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":82397,"quiz_id":"6098","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-26 12:12:03","updated_at":"2016-06-26 12:12:03","questionName":"Co to s\u0105 budynki niskie wg warunk\u00f3w technicznych","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":82437,"quiz_id":"6098","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-26 12:36:31","updated_at":"2016-06-26 12:36:31","questionName":"Prototypem domu towarowego Mendelsohna by\u0142:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":82399,"quiz_id":"6098","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-26 12:13:06","updated_at":"2016-06-26 12:13:06","questionName":"Park and ride to:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":82395,"quiz_id":"6098","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-26 12:10:59","updated_at":"2016-06-26 12:10:59","questionName":"Minimalna szeroko\u015b\u0107 jadalni","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":82392,"quiz_id":"6098","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-26 12:09:23","updated_at":"2016-06-26 12:09:23","questionName":"Ogrody japo\u0144skie charakteryzowa\u0142y si\u0119 ?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":82393,"quiz_id":"6098","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-06-26 12:09:58","updated_at":"2016-06-26 12:09:58","questionName":"Maksymalna liczba u\u017cytkownik\u00f3w pomieszcze\u0144, przyjmowana do oblicze\u0144 zwi\u0105zanych z ewakuacj\u0105 (o ile nie wynika ona jednoznacznie z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszcze\u0144) dla pomieszcze\u0144 administracyjno - biurowych:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
82432
0
120
block

Charakterystyczne elementy modernizmu niderlandzkiego to:

Выберите правильные ответы  

(0/0)


82435
0
120
none
82438
0
120
none
82396
0
120
none
82433
0
120
none
82436
0
120
none
82394
0
120
none
82434
0
120
none
82398
0
120
none
82397
0
120
none
82437
0
120
none
82399
0
120
none
82395
0
120
none
82392
0
120
none
82393
0
120
none