Cümle Türleri

Выход

Вопрос 1 of 1

  Осталось Времени


0
349751
0
60
block

(1)Ralph, artık denizkabuğunu öttürmüyordu ve büyük kayanın üstü çocuklarla dolmuştu. (2)Sabahki toplantıdan farklıydı bu toplantı. (3)Güneşte yanmanın acısını çeken çocuklar, giysilerini sırtlarına geçirmişlerdi.(4) Eskisi gibi ayrı bir grup olmaktan az çok kurtulan koro üyeleri, pelerinlerini bir kenara atmışlardı.

Выберите правильные ответы  

(0/0)
349752
0
60
none
349753
0
60
none