Ciudadanía Croata

Выход

Вопрос 1 of 1

  Осталось Времени


0 [{"id":314197,"quiz_id":"15867","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-11-03 00:25:44","updated_at":"2017-11-03 06:01:04","questionName":"Zastupnici u Hrvatskom saboru biraju se na vrijeme od:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":25,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":314192,"quiz_id":"15867","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-11-03 00:19:33","updated_at":"2017-11-03 06:01:04","questionName":"Poznati park prirode u Baranji je:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":20,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":314195,"quiz_id":"15867","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-11-03 00:23:15","updated_at":"2017-11-03 06:01:04","questionName":"Na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine Republika Hrvatska osvojila je zlatnu medalju u:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":23,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":314201,"quiz_id":"15867","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2017-11-03 00:30:51","updated_at":"2017-11-03 06:01:04","questionName":"Po\u010detkom 4. stolje\u0107a rimski car Dioklecijan izgradio je svoju pala\u010du na podru\u010dju Dalmacije. Kako se danas zove grad \u010dija je povijesna jezgra Dioklecijanova pala\u010da?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":29,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":314193,"quiz_id":"15867","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-11-03 00:20:47","updated_at":"2017-11-03 06:01:04","questionName":"Knji\u017eevnost baroka u Republici Hrvatskoj obilje\u017eio je svojim epovima Ivan Gunduli\u0107. Njegova poznata djela su:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":21,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":314186,"quiz_id":"15867","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-11-02 23:04:04","updated_at":"2017-11-03 06:01:04","questionName":"Slava Ra\u0161kaj bila je poznata hrvatska:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":15,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":314190,"quiz_id":"15867","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-11-02 23:10:07","updated_at":"2017-11-03 06:01:04","questionName":"Hrvatska je 1987. godine bila doma\u0107in mladim sporta\u0161ima iz cijeloga svijeta, na natjecanju:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":19,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":314194,"quiz_id":"15867","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-11-03 00:22:00","updated_at":"2017-11-03 06:01:04","questionName":"Jedan od najstarijih spomenika hrvatske pismenosti, iz razdoblja oko 1100. godine, sa\u010duvan je na otoku Krku. Pisan je glagoljskim pismom. To je:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":22,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":314200,"quiz_id":"15867","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-11-03 00:28:55","updated_at":"2017-11-03 06:01:04","questionName":"Dan antifa\u0161isti\u010dke borbe u Republici Hrvatskoj je dan:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":28,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":314199,"quiz_id":"15867","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2017-11-03 00:27:26","updated_at":"2017-11-03 06:01:04","questionName":"Opunomo\u0107enik Hrvatskog sabora koji \u0161titi ustavna i zakonska prava gra\u0111ana u postupku pred dr\u017eavnom upravom i tijelima \u2013 Ombudsman, na hrvatskom jeziku naziva se __________.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":27,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":314188,"quiz_id":"15867","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-11-02 23:05:54","updated_at":"2017-11-03 06:01:04","questionName":"Morske orgulje jedna su od znamenitosti grada:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":17,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":314189,"quiz_id":"15867","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-11-02 23:08:31","updated_at":"2017-11-03 06:01:04","questionName":"Marija Juri\u0107 Zagorka bila je:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":18,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":314198,"quiz_id":"15867","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-11-03 00:26:31","updated_at":"2017-11-03 06:01:04","questionName":"U Republici Hrvatskoj smrtna kazna:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":26,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":314187,"quiz_id":"15867","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-11-02 23:05:11","updated_at":"2017-11-03 06:01:04","questionName":"Poznati hrvatski politi\u010dar, ubijen u atentatu 1928. godine u beogradskoj skup\u0161tini, bio je:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":16,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":314196,"quiz_id":"15867","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2017-11-03 00:24:06","updated_at":"2017-11-03 06:01:04","questionName":"S kojom dr\u017eavom Republika Hrvatska ima najdu\u017eu kopnenu granicu?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":24,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
314197
0
120
block

Zastupnici u Hrvatskom saboru biraju se na vrijeme od:

Выберите правильные ответы  

(0/0)
314192
0
120
none
314195
0
120
none
314201
0
120
none
314193
0
120
none
314186
0
120
none
314190
0
120
none
314194
0
120
none
314200
0
120
none
314199
0
120
none
314188
0
120
none
314189
0
120
none
314198
0
120
none
314187
0
120
none
314196
0
120
none