ABT

Вопрос 1 of 1

  Осталось Времени


0
344727
0
120
block

Ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie, zamestnávateľ je povinný:

Выберите правильные ответы  

(0/0)


344728
0
120
none
344729
0
120
none
344730
0
120
none
344731
0
120
none