ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Saída

Questão 1 of 1

  Tempo Restante


0
31060
0
60
block

ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ;

Selecione as respostas corretas  

(0/0)