I_Quiz_Yin och Yang

Saída

Questão 1 of 1

  Tempo Restante


0
563912
0
600
block

1. Begreppen yin och yang är metaforer. De kinesiska tecknen för yin (陰) och yang (陽) har en gemensam första del som illustrerar en kulle, vilket betyder att:

Selecione as respostas corretas  

(0/0)
563913
0
600
none
563914
0
600
none
563915
0
600
none
563916
0
600
none
563917
0
600
none
563918
0
600
none
563919
0
600
none
563920
0
600
none
563921
0
600
none
563922
0
600
none
563923
0
600
none
563924
0
600
none
563925
0
600
none
563926
0
600
none