hfst 1 (414)

Saída

Questão 1 of 1

  Tempo Restante


0
121858
0
120
block

Pressione o cartão para abri-lo.

Als we het verleden willen onderzoeken, moeten we de sporen die zijn overge bleven on derzoeken. Uit deze sporen putten wij onze historische kennis. wat kunnen deze Sporen zijn?

1 schriftelijke stukken........ 2 materiele resten..... 3 overleveringen..... 4 orale/beeldbronnen

Você entendeu certo?

121859
0
120
none