ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ

Saída

Questão 1 of 1

  Tempo Restante


0 [{"id":11529,"quiz_id":"1228","answer_id":null,"answerType_id":"3","created_at":"2015-10-20 10:16:59","updated_at":"2015-10-20 10:16:59","questionName":"\u0392\u03ac\u03bb\u03c4\u03b5 \u03c3\u03b5 \u03c3\u03b5\u03b9\u03c1\u03ac \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03af\u03b5\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03bb\u03c5\u03b8\u03b5\u03af \u03bc\u03b9\u03b1 \u03b5\u03be\u03af\u03c3\u03c9\u03c3\u03b7","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
11529
0
120
block

Βάλτε σε σειρά τις διαδικασίες για να λυθεί μια εξίσωση

Corresponda o texto (clique e arraste)   

(0/0)
Corresponder o texto

1

2

3

4

5

Clique e arraste

Απαλοιφή παρονομαστών

Αναγωγή ομοίων όρων

Απαλοιφή παρενθέσεων

Χωρισμός γνωστών απο αγνώστους

Διαίρεση με τον συντελεστή του αγνώστου