EASA law PPL in polish

Saída

Questão 1 of 1

  Tempo Restante


0
109319
0
30
block

Ile samodzielnych startów i lądowań z pełnym zatrzymaniem musi wykonać pilot samolotowy turystyczny; w szkoleniu do uprawnienia do lotów nocnych VFR?

Selecione as respostas corretas  

(0/0)
109064
0
30
none
109320
0
30
none
109065
0
30
none
109321
0
30
none
109066
0
30
none
109322
0
30
none
109067
0
30
none
109323
0
30
none
109068
0
30
none
109324
0
30
none
109069
0
30
none
109325
0
30
none
109070
0
30
none
109326
0
30
none