Astronomía

Saída

Questão 1 of 1

  Tempo Restante


0
488491
0
60
block

Pressione o cartão para abri-lo.

Canto tempo tarda a Terra en completar unha translación completa ao redor do Sol?

Un ano

Você entendeu certo?