2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Saída

Questão 1 of 1

  Tempo Restante


0
1478
0
120
block

Η διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης διακρίνεται σε:

Selecione as respostas corretas  

(0/0)
1479
0
120
none
1480
0
120
none
1481
0
120
none
1482
0
120
none
1483
0
120
none
1484
0
120
none
1485
0
120
none
1486
0
120
none
1487
0
120
none
1488
0
120
none
1489
0
120
none
1490
0
120
none
1491
0
120
none
1492
0
120
none