1 ENIGMA

Saída

Questão 1 of 1

  Tempo Restante


0
596395
0
1200
block

Abans d'aparèixer l'electricitat, quins objectes utilitzaven per poder veure a les fosques? Fes un eix cronològic de les diferents solucions i posa el nom

Preencha os espaços em branco  

(0/0)