XI_a-2_Quiz_Buksm._Diarre_Förstoppn.

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
565825
0
1200
block

BUKSMÄRTOR 9. Eva 29, drabbas cirka två timmar efter varje måltid av buksmärtor, med påföljande diarré. Smärtorna avtar efter tarmtömning. Hon drabbas även av samma symtom om hon känner sig stressad och nervös. Hon har fått den skolmedicinska diagnosen; colon irritabele. Pulsen är tunn (Xi mai), stränglik (Xian mai) och tom (Xu mai). Tungan är något purpurfärgad, tandavtryck på kanterna och en tunn, vit beläggning från mellersta till nedre jiao. Vilken zang- och fu-differentiering stämmer på Eva?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
565826
0
1200
none
565827
0
1200
none
565828
0
1200
none
565829
0
1200
none
565830
0
1200
none
565831
0
1200
none
565832
0
1200
none
565833
0
1200
none
565834
0
1200
none
565835
0
1200
none
565836
0
1200
none