Virologie a bakteriologie

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
203531
0
120
block

Prokaryotní buňky narozdíl od eukaryotních nikdy neobsahují:

Select the correct answer(s).  

(0/0)
203535
0
120
none
203545
0
120
none
203549
0
120
none
203552
0
120
none
203595
0
120
none
203597
0
120
none
203627
0
120
none
203629
0
120
none
203632
0
120
none
203655
0
120
none
203658
0
120
none
203661
0
120
none
203663
0
120
none
203666
0
120
none