VIII_Quiz_Metoder för val av punkter

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
565744
0
1200
block

1. Val av lokala, närliggande och distala punkter är en viktig princip när man väljer punkter. Vilka punkter är riktiga i följande fall. Olle har skadat sitt högra knä när han cyklade omkull. Svullnad, smärta och svårt att stödja på knäet. Vilket alternativ är riktigt?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
565745
0
1200
none
565746
0
1200
none
565747
0
1200
none
565748
0
1200
none
565749
0
1200
none
565750
0
1200
none
565751
0
1200
none
565752
0
1200
none
565753
0
1200
none
565754
0
1200
none
565755
0
1200
none
565756
0
1200
none
568828
0
900
none
565757
0
1200
none