VIII_Frågor_Metoder för val av punkter

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
333849
0
1200
block

16. När sjukdomen befinner sig uppe, skall man behandla nere. Då avser man att behandla en åkomma som manifesterar sig i kroppens övre del med punkter lokaliserade på kroppens nedre delar eller distala delar. Om du t.ex. skall behandla yrsel pga. hyperaktiv lever yang, vilken av följande punkter är lämplig att använda?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
333850
0
1200
none
333851
0
1200
none
333852
0
1200
none