VIII_Frågor_Metoder för val av punkter

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
333834
0
1200
block

1. Val av lokala, närliggande och distala punkter är en viktig princip när man väljer punkter. Vilka punkter är riktiga i följande fall. Olle har skadat sitt högra knä när han cyklade omkull. Svullnad, smärta och svårt att stödja på knäet. Vilket alternativ är riktigt?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
333835
0
1200
none
333836
0
1200
none
333837
0
1200
none
333838
0
1200
none
333839
0
1200
none
333840
0
1200
none
333841
0
1200
none
333842
0
1200
none
333843
0
1200
none
333844
0
1200
none
333845
0
1200
none
333846
0
1200
none
333847
0
1200
none
333848
0
1200
none