VII_7.2.4-1_Quiz_Extrapunkter

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
565718
0
1200
block

141. Sishencong (M-HN-1) utgörs av fyra punkter som ligger lokaliserade omkring baihui (Du 20). Vilket är avståndet från baihui?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
565719
0
1200
none
565720
0
1200
none
565721
0
1200
none
565722
0
1200
none
565723
0
1200
none
565724
0
1200
none
565725
0
1200
none
565726
0
1200
none
565727
0
1200
none
565728
0
1200
none
565729
0
1200
none
565730
0
1200
none