VII_7.2.3-2_Quiz_GB

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
565680
0
1200
block

103. Tongziliao (Gb 1) är en viktig lokal punkt för behandling av ögonproblem relaterade till externa som interna orsaker. Distala punkter på händer och fötter behandlar ofta symtom i huvudet. Vissa punkter i huvudet behandlar symtom utmed meridianens perifera förlopp, vilka perifera symtom är Tongziliao indikerad för?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
565681
0
1200
none
565682
0
1200
none
565683
0
1200
none
565684
0
1200
none
565685
0
1200
none
565686
0
1200
none
565687
0
1200
none
565688
0
1200
none
565689
0
1200
none
565690
0
1200
none
565691
0
1200
none
565692
0
1200
none