VII_7.2.3-1_Quiz_PC_SJ

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
565655
0
900
block

90. Quze (Pc 3) är en punkt som befriar hetta i både qi fen, ying fen och xue fen. Vilket element tillhör punkten enligt de fem transport-shu punkterna?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
565656
0
1200
none
565657
0
1200
none
565658
0
1200
none
565659
0
1200
none
565660
0
1200
none
565661
0
1200
none
565662
0
1200
none
565663
0
1200
none
565664
0
1200
none
565665
0
1200
none
565666
0
1200
none
565667
0
1200
none