VII_7.2.2_Frågor_H_SI_BL_K

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
328781
0
600
block

44. Shaohai (Ht 3) är lokaliserad halvvägs mellan mediala epikondylen och armbågsvecket, när man håller armen böjd i 45 º vinkel. Den lugnar shen, befriar hetta och transformerar slem. Men vilka egenskaper besitter punkten?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
328782
0
600
none
328783
0
600
none
328784
0
600
none
328785
0
600
none
328786
0
600
none
328787
0
600
none
328788
0
600
none
328789
0
600
none
328790
0
600
none
328791
0
600
none
328792
0
600
none
328793
0
600
none
328794
0
600
none
328795
0
600
none