VII_7.2.2-2_Quiz_BL

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
565620
0
900
block

55. Jingming (Bl 1) är tillsammans med Chengqi (St 1) de två viktigaste lokala punkterna för behandling av de flesta ögonproblem. Vilken nålteknik gäller för införing av nål i ögats närområde och är det OK att moxa?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
565621
0
900
none
565622
0
900
none
565623
0
900
none
565624
0
900
none
565625
0
900
none
565626
0
900
none
565627
0
900
none
565628
0
900
none
565629
0
900
none
565630
0
900
none
565631
0
900
none
565632
0
900
none
565633
0
900
none
565634
0
900
none