VII_7.2.2-1_Quiz_H_SI

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
565609
0
900
block

44. Shaohai (Ht 3) är lokaliserad halvvägs mellan mediala epikondylen och armbågsvecket, när man håller armen böjd i 45 º vinkel. Den lugnar shen, befriar hetta och transformerar slem. Men vilka egenskaper besitter punkten?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
565610
0
900
none
565611
0
900
none
565612
0
900
none
565613
0
900
none
565614
0
900
none
565615
0
900
none
565616
0
900
none
565617
0
900
none
565618
0
900
none
565619
0
900
none