VII_7.1_Quiz_Punktgrupper

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
565551
0
900
block

1. De fem transport-shu punkterna är jing-käll punkter, ying-bäck punkter, shu-ström punkter, jingflod punkter och he-hav punkter. I följande fyra förslag finner du fem transport-shu punkter uppräknade, vilket förslag är felaktigt?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
565552
0
900
none
565553
0
900
none
565554
0
900
none
565555
0
900
none
565556
0
900
none
565557
0
900
none
565558
0
900
none
565559
0
900
none
565560
0
900
none
565561
0
900
none
565562
0
900
none
565563
0
900
none
565564
0
900
none
565565
0
900
none