VI_3_Quiz_Diagnostiska metoder i kinesisk medicin

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
565542
0
900
block

21. På radialisartären vid handleden finner man de tre olika positionerna cun, guan och chi och de organ som där finns representerade. I olika klassiska texter finns en något varierande uppfattning om organens placering. Nutida uppfattningar om organens placering följer i stort sett den beskrivning som gjordes av den berömde läkaren Li Shizhen 1564 i hans avhandling om pulsdiagnostik Binhu Mai Xue, vilket alternativ är riktigt?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
565543
0
900
none
565544
0
900
none
565545
0
900
none
565546
0
900
none
565547
0
900
none
565548
0
900
none
565549
0
900
none
565550
0
900
none