VI_2_Quiz_Diagnostiska metoder i kinesisk medicin

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
565532
0
900
block

11. Om en person har hosta som är akut, ljudlig och frekvent, och en annan har kronisk, ljudlig hosta, vad indikerar dessa tillstånd?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
565533
0
900
none
565534
0
900
none
565535
0
900
none
565536
0
900
none
565537
0
900
none
565538
0
900
none
565539
0
900
none
565540
0
900
none
565541
0
900
none