VI_1_Quiz_Diagnostiska metoder i kinesisk medicin

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
565099
0
900
block

1. De åtta diagnostiska reglerna; ba gang bian zheng, betyder översatt till svenska: ”åtta kantrep urskilja mönster” ett kantrep är det rep som ligger runt och håller samman ett fisknät. Således åtta parametrar / principer som håller ihop och organiserar symtom och tecken. Till dessa hör, vilka?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
565100
0
900
none
565101
0
900
none
565102
0
900
none
565103
0
900
none
565104
0
900
none
565105
0
900
none
565106
0
900
none
565107
0
900
none
565108
0
900
none