Uttryck i internationel straffrätt

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":67449,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 14:09:32","updated_at":"2016-05-17 14:09:32","questionName":"Om g\u00e4rningsorten inte med s\u00e4kerhet kan fastst\u00e4llas, men det finns","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67441,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 13:29:27","updated_at":"2016-05-17 13:29:27","questionName":"Under utvecklingens g\u00e5ng har de...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67446,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 13:49:01","updated_at":"2016-05-17 13:49:01","questionName":"Den finska strafflagen tillhandah\u00e5ller en best\u00e4mmelse om brottets g\u00e4rningsort som grundar sig p\u00e5","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67447,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 13:52:53","updated_at":"2016-05-17 13:52:53","questionName":"Finland anses som brottets g\u00e4rningsort f\u00f6rutsatt att den","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67444,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 13:42:52","updated_at":"2016-05-17 13:42:52","questionName":"De nationella jurisdiktionsreglerna kan delas upp i dels","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67448,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 14:04:20","updated_at":"2016-05-17 14:04:20","questionName":"I den finska strafflagen reglerade delaktighetsformerna utg\u00f6rs av","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
67449
0
600
block

Om gärningsorten inte med säkerhet kan fastställas, men det finns

Fill in the blanks  

(0/0)att anta att brottet har begåtts inom finskt område, skall det anses begånget i Finland.67441
0
600
none
67446
0
600
none
67447
0
600
none
67444
0
600
none
67448
0
600
none