Uttryck i internationel straffrätt

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":67328,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 06:42:55","updated_at":"2016-05-17 06:42:55","questionName":"Sammanfattningen av de r\u00e4ttsnormer som g\u00e4ller f\u00f6r staterna i deras inb\u00f6rdes f\u00f6rh\u00e5llande:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67439,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 13:17:23","updated_at":"2016-05-17 13:17:23","questionName":"\u00d6ver lag kan man utg\u00e5 fr\u00e5n att det finns vissa erk\u00e4nda...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67340,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 08:10:50","updated_at":"2016-05-17 08:10:50","questionName":"Statens makt att underkasta ett visst beteende straffr\u00e4ttslig v\u00e4rdering och att f\u00f6rklara beteendet otill\u00e5tet och straffbart:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67330,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 06:49:39","updated_at":"2016-05-17 06:49:39","questionName":"Folkr\u00e4tten best\u00e5r huvudsakligen av tv\u00e5 regelkomplex:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67376,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 10:30:43","updated_at":"2016-05-17 10:30:43","questionName":"Grunden f\u00f6r statens jurisdiktionsr\u00e4tt utg\u00f6rs vanligen av...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67329,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 06:47:36","updated_at":"2016-05-17 06:47:36","questionName":"D\u00e5 individuellt straffr\u00e4ttsligt ansvar kan f\u00f6lja direkt av folkr\u00e4tten talar man om:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67377,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 10:36:14","updated_at":"2016-05-17 10:36:14","questionName":"Folkr\u00e4tten l\u00e4mnar rum \u00e4ven f\u00f6r s\u00e5 kallad...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67334,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 07:42:59","updated_at":"2016-05-17 07:42:59","questionName":"Den straffr\u00e4ttsliga jurisdiktionsr\u00e4tten kan anses ha tv\u00e5 aspekter:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67379,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 10:48:08","updated_at":"2016-05-20 08:56:20","questionName":"Med h\u00e4nvisning till folkr\u00e4tten talar man inte om ett absolut f\u00f6rbud mot inblandning i andra staters interna angel\u00e4genheter, utan ett f\u00f6rbud mot...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67342,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 08:17:33","updated_at":"2016-05-17 08:17:33","questionName":"I dag verkar fallet vara i alla r\u00e4ttsystem att omfattningen av...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67332,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 06:56:06","updated_at":"2016-05-17 06:56:06","questionName":"\u00d6vertygelse om att praxisen \u00e4r f\u00f6rpliktande","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67375,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 10:29:03","updated_at":"2016-05-17 10:29:03","questionName":"Det ligger i varje stats intresse att uppr\u00e4tth\u00e5lla ordning, och best\u00e4mma vad som \u00e4r till\u00e5tet och f\u00f6rbjudet, inom det egna territoriet. Denna funktion s\u00e4kerst\u00e4lls i huvudsak genom den s\u00e5 kallade...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67331,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 06:51:44","updated_at":"2016-05-17 06:51:44","questionName":"Avtal ska h\u00e5llas:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67335,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 07:46:39","updated_at":"2016-05-17 13:18:57","questionName":"Utg\u00e5ngspunkten i den straffr\u00e4ttsliga...","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67385,"quiz_id":"5207","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 10:57:30","updated_at":"2016-05-17 10:57:30","questionName":"Den s\u00e5 kallade l\u00e4ran om","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
67328
0
600
block

Sammanfattningen av de rättsnormer som gäller för staterna i deras inbördes förhållande:

Fill in the blanks  

(0/0)

67439
0
600
none
67340
0
600
none
67330
0
600
none
67376
0
600
none
67329
0
600
none
67377
0
600
none
67334
0
600
none
67379
0
600
none
67342
0
600
none
67332
0
600
none
67375
0
600
none
67331
0
600
none
67335
0
600
none
67385
0
600
none