Układy Szkieletowe - Mózgoczaszka

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":174377,"quiz_id":"10640","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-02-24 18:28:58","updated_at":"2017-02-24 19:20:20","questionName":"Elementy jakich szkielet\u00f3w stanowi\u0105 punkt przyczepu mi\u0119\u015bni: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":174390,"quiz_id":"10640","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-02-24 18:55:32","updated_at":"2017-02-24 19:20:20","questionName":"Czaszka AUTOSTYLICZNA jest:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":174388,"quiz_id":"10640","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-02-24 18:52:40","updated_at":"2017-02-24 19:20:20","questionName":"Dzi\u0119ki a\u017curowej czaszce u p\u0142az\u00f3w, masa cia\u0142a:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":174385,"quiz_id":"10640","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-02-24 18:45:40","updated_at":"2017-02-24 19:20:20","questionName":"U bez\u017cuchwowc\u00f3w m\u00f3zgoczaszka jest:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":174380,"quiz_id":"10640","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-02-24 18:39:17","updated_at":"2017-02-24 19:20:20","questionName":"U ryb chrz\u0119stnoszkieletowych m\u00f3zgoczaszka:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":174383,"quiz_id":"10640","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-02-24 18:41:50","updated_at":"2017-02-24 19:20:20","questionName":"U ryb m\u00f3zgoczaszka po\u0142\u0105czona jest z kr\u0119gos\u0142upem:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":174378,"quiz_id":"10640","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-02-24 18:35:07","updated_at":"2017-02-24 19:20:20","questionName":"M\u00f3zgoczaszka u ryb chrz\u0119stnoszkieletowych jest:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":174384,"quiz_id":"10640","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-02-24 18:44:28","updated_at":"2017-02-24 19:20:20","questionName":"U bez\u017cuchwowc\u00f3w m\u00f3zgoczaszka:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":174379,"quiz_id":"10640","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-02-24 18:38:11","updated_at":"2017-02-24 19:20:20","questionName":"M\u00f3zgoczaszka u ryb kostnoszkieletowych ma:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":174389,"quiz_id":"10640","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-02-24 18:54:16","updated_at":"2017-02-24 19:20:20","questionName":"M\u00f3zgoczaszka p\u0142az\u00f3w jest:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":174382,"quiz_id":"10640","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-02-24 18:41:14","updated_at":"2017-02-24 19:20:20","questionName":"Czaszka HIOSTYLICZNA:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":174386,"quiz_id":"10640","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-02-24 18:49:22","updated_at":"2017-02-24 19:20:20","questionName":"U p\u0142az\u00f3w bezogonowych m\u00f3zgoczaszka:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":174387,"quiz_id":"10640","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-02-24 18:51:11","updated_at":"2017-02-24 19:20:20","questionName":"U p\u0142az\u00f3w m\u00f3zgoczaszka jest:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":174391,"quiz_id":"10640","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-02-24 18:57:29","updated_at":"2017-02-24 19:20:20","questionName":"M\u00f3zgoczaszka p\u0142az\u00f3w jest:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":174381,"quiz_id":"10640","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-02-24 18:39:57","updated_at":"2017-02-24 19:20:20","questionName":"U ryb kostnoszkieletowych m\u00f3zgoczaszka:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
174377
0
120
block

Elementy jakich szkieletów stanowią punkt przyczepu mięśni:

Select the correct answer(s).  

(0/0)


174390
0
120
none
174388
0
120
none
174385
0
120
none
174380
0
120
none
174383
0
120
none
174378
0
120
none
174384
0
120
none
174379
0
120
none
174389
0
120
none
174382
0
120
none
174386
0
120
none
174387
0
120
none
174391
0
120
none
174381
0
120
none